Сучасні форми організації навчання
в Новій українській початковій школі
Контактна інформація:
КЗ "ЗОІППО" ЗОР
Кафедра початкової освіти
імейл: kpo.zoippo@gmail.com
тел. (061)222-25-83
Модератор: Нікулочкіна Олена Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри початкової освіти


Форми здобуття освіти
Закон України "Про освіту"
Стаття 9.Форми здобуття освіти
Основними формами здобуття освіти є: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж, на робочому місці (на виробництві);

дуальна. Дистанційна форма індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Форми навчання
Форма навчання дидактична категорія, що означає зовнішню сторону організації освітнього процесу. Залежить від цілей, змісту, методів і засобів навчання, матеріальних умов, складу учасників освітнього процесу тощо. Класифікують за кількістю учнів, часом і місцем навчання. Виділяють індивідуальні, групові, фронтальні, колективні, парні, аудиторні та позааудиторні, класні і позакласні, шкільні і позашкільні форми навчання. Наукові пошуки тривають.


Форми організації навчання

Форма організації навчання це конструкція окремої ланки процесу навчання, певний вид занять, зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя й учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі: урок, заняття, екскурсія, проєкт, семінар, факультатив, практикум, співбесіда, консультація, домашня робота учнів тощо. Класифікація форм організації навчання здійснюється за різними ознаками: дидактичними цілями, кількістю учнів, місцем проведення навчання, тривалістю навчальних занять.

Форми здобуття освіти, форми навчання, форми організації навчання
Інтерактив: learningapps.

Розподіліть назви форм у 3 групи: форми здобуття освіти, форми навчання, форми організації навчання.
Original link